ماجرای توهین قاضی پور به مدیر تلگرام و پاسخ او

توهین قاضی پور به مدیر تلگرام و صهیونیست و آمریکایی خواندن آن را از سایت نکس لود بخوانید .

ماجرای توهین قاضی پور به مدیر تلگرام و پاسخ پاول دورف

در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در باره این موضوع برایتان میگذاریم .

فیلم لحظه توهین قاضی پور به پاور دورف

قاضی پور در مجلس به مدیر تلگرام توهین کرد و آن را صهیونیسم خواند و در جواب پاور دوروف نوشت من طرفدار هیچ کس نیستم و تنها از مردم و اطلاعاتشان پشتیبانی میکنم .

توهین قاضی پور به مدیر تلگرام