جواب گفت و گو کنید صفحه ۷۶ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی تو از دوستت چه انتظاری داری حدس میزنی دوستت از تو چه انتظاراتی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : من از دوستم انتظارهای خوبی دارم که ازمن حرفهای بدی نشنوند،بین منو او دشمنی نیفتد.