جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به نظر صاحب نظران تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) فرزند سالاری (توجه افراطی والدین).
2) بلوغ زودرس.
3) کم شدن روابط اجتماعی و عدم جامعه پذیری.
4) کاهش انسجام خانواده.
5) تضعیف شبکه ارتباطی خویشاوندی.
6) ایجاد نوعی از خلا عاطفی (افزایش ابتلا به افسردگی).
7) عدم تجربه کافی در دوران کودکی و نوجوانی.
8) فروپاشی خانواده(خطر پیری).
9) جایگزینی رسانه.