جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم ثمرات انقلاب اسلامی ایران را به صورت خلاصه بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) قدرت اول نظامی منطقه و دارای امن ترین آسمان منطقه.
2) قرار گرفتن در بین چهار کشور موفق در شبیه سازی حیوانی.
3) دومین کشور برتر دنیا در تحقیقات مغز و نخاع و جزو ده کشور دنیا از نظر پیوند اعضای بدن.
4) قرار گرفتن در بین ده کشور صاحب چرخه کامل فضایی.