جواب تدبر در قرآن صفحه ۴۱ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم اگر قرآن از جانب غیر خدا بود قطعا ناسازگاری و اختلافات زیادی در آن یافت می شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا حتی یک فرد از افراد بشری در وجود خودش و در گفتار و کارهایش از اختلاف مصون نیست، چه برسد به مجموعه ای از افراد بشر، که اگر از جانب انسان آورده می شد اختلافات فراوانی در آن مشاهده می شد.