جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۳۷ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم جا به جایی در مراحل کسب دانش چه نتایجی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به حدیث مربوطه متوجه می شویم که مراتب علم توسط پیامبر اولویت بندی شده است و باید این گام ها را به ترتیب انجام داد حال اگر این گام ها را جا به جا کنیم در کسب علم و بکارگیری آن دچار اشتباه شده ایم.

نویسنده : من م گوییم دانش بهتر از هرچیزی است ازان استفاده نکنید حتما بابه کار گیری لدر جستون مورح ودانشمند می گوید بهترین چیز عام است ارز ان استفاده کنید .