جواب کار کلاسی صفحه ۱۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم جدول پیشنهاد امکاناتی که میتوان به این ابزار اضافه کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب این بخش رو بفرستن.