جواب کار کلاسی صفحه ۲۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم جزئیات استان های همجوار از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با توجه به محل اقامت تعیین می شود.