جواب به کار ببندیم صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم درباره جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر چند پیشنهاد و راه حل بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.