جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم جمعیت ترکیه وافغانستان را باهم مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترکیه 73 میلیون جمیعت دارد که بیش از نیمی از آن ها شهرنشین هستند افغانستان 30 میلیون نفر جمیعت دارد که کمی بیش از 20 درصد آن ها شهرنشین هستند.