جمع آوری اطلاعات صفحه ۹۲ کتاب علوم تجربی پایه و کلاس ششم آیا در زمان های گذشته در اطراف محل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد به صورت کامل و رایگان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب و پاسخ جمع آوری اطلاعات علوم تجربی پایه ششم

امروز قرار است که جواب پرسش محیط های طبیعی زیستگاه انواع فراوانی از جانوران گیاهان و موجودات زنده دیگر است آیا در زمان گذشته در اطراف محل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد یا وسعت آن کم شده است به نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است به زودی به این پرسش پاسخ خواهیم داد با سایت ما همراه باشید.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نویسنده : جمعیت افزایش پیدا کرده استو تبدیل به مکان گردشگری شده است.

نویسنده : با افزایش جمعیت میزان تقاضا برای مردم زیاد میشود و باعث الودگی محیط میشود.

نویسنده : جمعیت افزا یش پیدا کرده و استوا تبدیل به مکان گردشگری شده.

نویسنده : محیط های طبیعی زیستگاه انواع فراوانی از جانوران گیاهان و موجودات زنده ی دیگر است آیا در زمان های گذشته در اطراف محل زندگی شما محیط طبیعی بوده است که الان وجود ندارد ویا وسعت آن کم شده است ؟ به نظر شما چرا آن محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است ؟

نویسنده : چون که در محیط جاده درست میکند.

ریحانه آریا فر : به دلیل تغییر اب و هوا_ جاده سازی-اتش سوزی- ساخت
وساز مانند خانه و یا بریدن درختان برای لوازمی چون دفتر مداد و…………

ناشناس : بله در سال1384یکک فضای سبز بزرگ بوده است اما به تدریج به دلیل ساخت وساز ازبین رفته.