جواب کارگاه نوشتن صفحه ۲۰ و ۲۱ کتاب نگارش دهم موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از روش پرسش سازی آن را گسترش دهید سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب متنی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب کارگاه نوشتن کتاب نگارش دهم

صورت کارگاه نوشتن صفحه 20 کتاب نگارش دهم

موضوعی را انتخاب و با بهره گیری از روش پرسش سازی آن را گسترش دهید. سپس چند پرسش را از بین آنها انتخاب کنید و با پاسخ سازی مناسب، متنی بنویسید. موضوع : پرسش ها: پرسش انتخاب شده: متن تولیدی: در ادامه مطلب.

پاسخ جوابکارگاه نوشتن صفحه 20 و 21 کتاب نگارش دهم

موضوع : انسان های اولیه
پرسش ها:
• آیا انسان های اولیه معنی واقعی زندگی را می فهمیدند؟
• آیا آن ها با یکدیگر صحبت می کردند؟
• اگر آنها غار پیدا نمی کردند، چه کار می کردند؟
• آیا آنها برای یکدیگر اسم انتخاب می کردند؟
• آیا در آن زمان همانند امروزه، زن ها به تربیت فرزند و مردها به کار مشغول بودند؟
• اگر حیوان وحشی به آنها حمله می کرد، چه می کردند؟
• اگر امکانات امروزه را به آنها نشان دهیم، چه می کنند؟
• آیا تنها تهدیدات آن زمان، حیوانات وحشی بود؟
• چه فرقی بین انسان های اولیه و امروزی وجود دارد؟
• آنها چگونه برای خود غذا تهیه می کردند؟
• آیا جنگ هم در آن زمان وجود داشت؟
پرسش انتخاب شده :
• آیا انسان های اولیه معنی واقعی زندگی را می فهمیدند؟
• آیا آن ها با یکدیگر صحبت می کردند؟
• اگر آنها غار پیدا نمی کردند، چه کار می کردند؟
• اگر امکانات امروزه را به آنها نشان دهیم، چه می کنند؟
• چه فرقی بین انسان های اولیه و امروزی وجود دارد؟
متن تولیدی
انسان های اولیه، آیا آنها زندگی سختی داشتند؟
بشر همواره علاقه مند بوده است تا درباره انسان های اولیه اطلاعات بیشتری داشته باشند. در واقع که می توان گفت که انسان های امروزی از روی نقاشی روی غارها درباره زندگی انسان های اولیه اطلاعات به دست آورده اند.
انسان های اولیه برای خود فرهنگ خاصی داشتند؟ البته یافتن جواب این سوال سخت است ولی امروزه با مطالعه بر روی فسیل ها و اثراتی که آنها از خود به جای می گذاشتند، اطلاعات خوبی در این مورد به دست آوردند. برای مثال ما متوجه شده ایم که آنها با استفاده از نیزه و اشیاء تیز به شکار حیوانات می رفته اند.
آنها غار را به عنوان محل زندگی برای خود انتخاب کرده بودند و به عنوان پناهگاه از آن استفاده می کردند. من فکر می کنم انها از خرس ها و یا دیگر حیوانات زندگی در غار را فرا گرفته اند.
می گویند که انسان های اولیه قد بسیار بلندی داشته اند زیرا از آنها فسیل هایی یافت شده است که بالای 3 الی 4 متر طول داشته است. برخی می گویند که از آنها فسیل هایی به طول 10 متر نیز پیدا شده است.
یکی از سوال هایی که برای من پیش آمده، این است که آیا آن ها با هم رفت و آمد می کردند؟ اگر این کار را می کردند، چگونه بوده است؟ و یا آیا آنها به مسافرت می رفتند؟ پاسخ این سوال، هیچ وقت برایم مشخص نشده است.
مطالعه زندگی انسان های اولیه برای ما بسیار مفید است. حتما با خود می گویید چرا؟ اگر نظر من را بخواهید می گویم که با استفاده از اطلاعات زندگی آنها، تجربه هایی کسب می کنیم که باعث بهبود زندگی ما می شود همان طور که خداوند در قرآن می فرماید از زندگی گذشگتگان عبرت بگیرید.

پریچهر : موضوع دوم : کتاب
پرسش ها :
۱ : چرا باید کتاب بخوانیم ؟
۲ : اجزای کتاب چگونه به وجود می آیند؟
۳ : نخواندن کتاب چه ضرر هایی به انسان میرساند ؟
۴ : خواندن کتاب چگونه روی زندگی افراد اثر میگذارد ؟
۵ : چند نوع کتاب در جهان وجود دارد ؟
پرسش انتخاب شده : خواندن کتاب چگونه روی زندگی افراد اثر میگذارد ؟
متن تولیدی :
مقدمه : اگر زمانی وجود داشته باشد که انسان ها بخواهند از خود دور ، و در عین حال بیشتر به خود نزدیک شوند ، قطعا زمانی است که کتابی سرشار از احساس در دست میگیرند .
بدنه : تعداد کتاب های جای گرفته در آغوش قفسه هارا با چشم میشمارم ، دوتا اینور ، چهارتا آنور ، چرا تمامی ندارند؟
چشمم را می چرخانم و با نگاهی کلی به این نتیجه میرسم که در حساری از کتاب قرار گرفته ام . نمیدانم چرا ، اما هرگاه دریاهای وجودم تغیان میکنند و به صخره احساسم برخورد میکنند ، به اینجا پناه می آورم ، شاید ، حس زمزمه کردنشان در من آرامش حکم میکنند و چه زیباست آرامشی که علتش چیزی جز چندین کاغذ و تلپاتی ذهن من و نویسنده مورد علاقه ام نیست .
شاید هم ، سکوت اینجاست که آرامشم را فراهم میکند و یا ذهن من آنقدر با نویسندگان و کاغذها درآمیخته شده که به کل چیزی جز این مسکن درد هایم نیست ، اما خوشا آن دردی که کتاب تسکین بخشش باشد .
نتیجه : اما ، با مرتب کردن ذهنم ، در آخر این دستگیرم میشود که در کنجی نشستن و زمزمه سخن نویسندگان زیر لب ، خوشایند تر از شکستن پنجره ها برای دست یابی به آرامش است .