جواب خوانش و فهم صفحه ۸۹ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب خوانش و فهم شیر خدا بخوان و حفظ کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. مفهوم بیت «فجر تا سینه ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت» چیست؟
2. در بیت « دست در دامن «مولا» زد در که «علی» بگذر و از ما مگذر» واژه هایی که مشخص شده است با چه آهنگی خوانده می شود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. یعنی حضرت علی تا سحرگاه مشغول عبادت خدا بوده است و به چشمانش خواب نیامده است.
2. با لحنی رسا و کوبنده باید خوانده شود.

نویسنده : مصرع اولی
خورشید از افق بالا آمده است و سینه ی آسمان را شکافته
مصرع دوم
ولی چشم علی هنوز بیدار بود وبه خاب نرفته بود..

الهه جمالی : ۱-یعنی حضرت علی دائم مشغول عبادت خدا بود و حتی یک لحظه هم نخوابید.
۲-باید با لحنی کوبنده و محکم خوانده شود..

ناشناس : باید بالحنی رسا و محکم خوانده شود.

نویسنده : یعنی حضرت علی همیشه نماز می خوانده و یک لحظه هم نمازش را فراموش نمی کرد.

نویسنده : ۱_امام علی تا صبح بیدار بوده و مشغول عبادت بوده واصلا خواب به چشم های ایشان نیا
مد ۲_با لحنی محکم وکوبنده.

ستایش رنجبر : وبا عفونتی در روده ی کوچک است. عامل بیماری زایی وبا نوعی باکتری(ویبریوکلرا)است. این بیماری موجب اسهال خیلی شدید می گردد. افراد با خوردن و نوشیدن غذا و یا آب های آلوده به این باکتری بیمار می شوند.

این باکتری در میوه ها، سبزیجات خام و محصولات دریایی آلوده وجود دارد. در هوای گرم رشد این باکتری زیاد می گردد.

از جمله علائم این بیماری:درد شکمی، عطش زیاد، تهوع، اسهال، خشک شدن دهان و پوست، سریع شدن ضربان قلب و… هستند.

پیشگیری از وبا:شستن مرتب دست ها با آب صابون ، مخصوصا بعد از دستشویی و قبل از خوردن غذا، تصفیه آب، نوشیدن آب های جوشیده شده،

استفاده از غذاهای خوب پخته شده، استفاده از میوه هایی که پوست آن ها قابل گرفتن باشد مثل:پرتقال و خودداری از مصرف لبنیات غیرپاستوریزه..

نویسنده :‌خور شید از افق بالا امد و سینه اسمان را شکافت ولی علی هنوز بیدار بود و به خواب نرفته بود.