جواب خودارزیابی صفحه ۹۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب خودارزیابی درس دوازدهم شیر حق از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- در بیت اول، به کدام صفات حضرت علی اشاره شده است؟
2- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمال ب النیات» مناسبت دارد؟
3- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تاکید دارد؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- اخلاص – دور از فریبکاری .
2- بیت 7.
3- کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا. (کسی که نماز نخواند خشم و شهوت و آز او را گرفتار میکند).