جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۹ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم روان خوانی جواب درک و دریافت طراران از سایت نکس لود دریافت کنید.

1) به نظر شما، چرا شخصیت اصلی قصه، به چنین سرنوشتی دچار شد؟
2) درباره لحن و بیان داستان توضیح دهید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) به دلیل ساده لوحی بیش از حد و همچنین طمع.
2) لحن ایجاد فضا در کلام است. شخصیت ها را از طریق لحن آنان می شناسیم. لحن می تواند رسمی، غیر رسمی، صمیمانه، جدی و طنزواره باشد. لحن در این درس طنزگونه است و راوی با استفاده از این لحن، سادگی و دهن بین بودن اسنان را نقد کرده و زبان های آن را نشان داده است.