جواب کارگروهی صفحه ۶۹ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب گارگروهی درس هشتم زندگی همین لحظه هاست از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم؟ گفت و گو کنید.
2. کنید برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : به نظر من ما نمی توانیم زمان را به عقب برگردانیم وتنها راه به هدر ندادن وقت استفاده ی صحیح و برنامه ریزی شده از آن است.

اتوسا : به نظر من یعنی اینکه ما نمی توانیم زمان را به عقب برگردانیم و تنها راه از دست ندادن وقت استفاده صحیح از آن است.

ناشناس : همه اینایی که بچه ها گفتن درسته ولی ما نیومدیم که جواب رو تو سایت بنویسیم ،اومدیم جواب رو از سایت پیدا کنیم که متاسفانه مثل اینکه سایت خودشم توش مونده و به غیر از نظر بچه ها چیزی نیست.