جواب گفت و گو صفحه ۸۶ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب گفت و گو درس یازدهم زن پارسا از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. درباره نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت و گو کنید.
2. درباره یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی، تحقیق کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. زنان ایرانی، چه در انقلاب و چه در دوران دفاع مقدس همراه و هم گام با مردان قدم بر داشتند.
(نمونه های فراوانی وجود دارد شما می توانید از کسانی نام ببرید که آن ها را می شناسید).
2. یکی از زنان بزرگ و نامی شاهنامه، تهمینه، همسر رستم و مادر سهراب است. تهمینه دختر شاه کابل است. او پس از ازدواج با رستم در آن جا می ماند. پس از به دنیا آمدن سسهراب او را تربیت می کند و نشانه های پدرش رستم را به می دهد.