جواب قلمرو فکری صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی مفهوم حاجت گه جمله جهان اوست محراب زمین و آسمان اوست به نثر ساده از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برآورنده نیاز همه محتاجان کعبه است و قبله گاه همه موجودات.