جواب پرسش و فعالیت های تکمیلی صفحه ۱۰۷ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم حجم اجسامی که شکل هندسی مشخصی ندارند در اب حل می شوند را چگونه تعیین می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.