جواب تفکر در حدیث صفحه ۸۱ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم حدیث دوم چگونه با بحث عصمت عدالت و علم امام ارتباط دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا داشتن عصمت، عدالت و علم دلیل بر حق بودن امام علی (ع) و معرفی ایشان به عنوان امام از جانب خداست.