تحقیق صفحه ۴۸ کتاب عربی پایه نهم با استفاده از نرم افزار قرآن یا کتاب « اَلْمُعْجَمُ الْمُفَهْرَسُ لِلفاظِ الْقُرآنِ » سه آیه را که حروف اصلی فعل های آنها « س م ع »، « خ ر ج » و « ذ ە ب » است بیابید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب تحقیق عربی پایه نهم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سوره بقره = آیات 75 – 17 – 2.