حرکت عجیب راننده تاکسی

به گزارش نکس لود در اصفهان یک راننده تاکسی زنی را روی کاپوت ماشین نشانده و گاز می دهد و ویراژ می دهند این حرکت عجیب که بسیار بعید بود توسط دوربین های فیلمبرداری گرفته شده است. پس از بررسی‌های فراوان مشاهده کردیم که این یک دعوای فامیلی و خانوادگی است و راننده تاکسی که همسرش را روی کاپوت گذاشته و گاز می دهند با عود دعوا داشته و حرکت عجیبی از او در خیابان صورت گرفته است.

کلیپ راننده تاکسی سوار کردن یک زن روی کاپوت

این کلیپ به سرعت در کانال های مختلف دست به دست می‌شود تا جایی که به کانال معروف گیزمیز سرایت کرده است. سایت های خبری زیادی نیز این قبر را پوشش دادند ولی همچنان از ماجرای و جزئیات این حادثه خبری نداریم و دعوای خانوادگی بوده است و حل شده است. کلیپ فیلم لحظه حرکت عجیب راننده تاکسی در اصفهان و سوار کردن زنش روی کاپوت ماشین و گاز دادن را در سایت به زودی قرار خواهیم داد.

حرکات عجیب مردم در خیابان

یواش یواش ملت به دیوانگی رسیده است و کارهای عجیبی از خود سر می‌زنند که موجبات تعجب همه را فراهم می‌کند. بسیاری از افرادی که جدیدا در اینستاگرام مشهور شدن در فالوور های زیادی پیدا کردند با انجام دادن کارهای عجیب و غریب مشهور شدند و هرکدام به خاطر یک ویژگی مشهوریت خود را به خاطر ویژگی های بد خود به دست آوردند مثل دندان و قد کوتاه و  قیافه زشت.