جواب ایستگاه فکر صفحه ۹۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی حضرت خدیجه چه ویژگی هایی داشت که پیامبر او را آن قدر دوست داشت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادر شایسته ی .حضرت فاطمه (س) بودند.
حمایت .با جان و مال خود. وقتی که پیامبر و یارانش در رنج و سختی زندگی می کردند.
بهترین .یار و همدم وفادار. وقتی که یاران پیامبر اندک بودند.
این بانوری بزرگوار در برابر همه سختی ها صبر کرد و هرگز حاضر نشد از یاری یامبر خدا دست بردارد.