جواب فعالیت صفحه ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۱ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان متن اصلی آن را خلاصه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

فعالیت (1)
متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده، آن را خلاصه کنید.
«ژان پیاژه، دانشمند سویسی، یکی از پژوهشگران بنام در زمینه رشد کودک است، هر چند پژوهش های نخستین وی درباره زیست شناسی انجام گرفته است. او در آغاز علاقه چندانی به روان شناسی و آموزش و پرورش نشان نمی داد. در حقیقت، او به شناخت شناسی (دانش شناسی) ژنتیک یا مطالعه چگونگی تحول دانش در انسان علاقمند بود. پیاژه از راه جمع آوری اطلاعات درباره رفتارها و اندیشه های کودکان درصدد بود به شناسایی اعمال و افکار کودکان و بزرگسالان، دست یابد. به سخن دیگر، پیاژه می خواست منشا و چگونگی تکامل دانش را در نوع بشر مطالعه کند و به همین منظور چگونگی رشد شناخت را در کودکان وسیله قرار داد. فرض پیاژه این بود که اگر بتواند بفهمد که چگونه دانش در ذهن کودکان ساخته می شود، آنگاه خواهد فهمید که دانش چیست، زیرا ساختمان دانش، ماهیت آن را نشان می دهد؛ درست همان طور که ساختمان صندلی، موادی را که صندلی از آن ساخته شده است، نشان می دهد.»
روان شناسی پرورشی نوین، سیف

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : «ژان پیاژه، یکی از پژوهشگران بنام در زمینه رشد کودک است، او به شناخت شناسی (دانش شناسی) ژنتیک یا مطالعه چگونگی تحول دانش در انسان علاقمند بود. پیاژه از راه جمع آوری اطلاعات درباره رفتارها و اندیشه های کودکان درصدد بود به شناسایی اعمال و افکار کودکان و بزرگسالان، دست یابد. فرض پیاژه این بود که اگر بتواند بفهمد که چگونه دانش در ذهن کودکان ساخته می شود، آنگاه خواهد فهمید که دانش چیست، زیرا ساختمان دانش، ماهیت آن را نشان می دهد.».