جواب فعالیت صفحه ۲۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم راهکار های حفظ و تقویت انقلاب اسلامی کدام اند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) حفظ وحدت کلمه 2) تقویت توان نظامی 3) حفظ شور و نشاط انقلابی 4) تحکیم باورها وا رزش های اسلامی 5) اهتمام نسبت به مسایل فرهنگی.