جواب گفت و گو کنید صفحه ۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درباره حل یک مسئله به روش علمی گفت و گو کنید و مراحل آن را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مراحل حل مسئله به روش علمی به صورت زیر است : احساس مشکل یا مسئله. طرح سوال. فرضیه سازی. آزمایش فرضیه. نتیجه گیری.