صفحه ۱۰۲ کتاب نگارش فارسی ششم مفهوم و برداشت و دریافت معنی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است را در یک بند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش ششم دبستان

مفهوم ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است

با سلام خدمت همه شما عزیزان ما می‌خواهیم جواب صفحه ۹۳ کتاب نگارش فارسی ششم درباره مفهوم ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است که گفته شده است در یک بند توضیح دهید را برای شما دانش آموزان ششم ابتدایی دبستان بگویم در جواب این بخش اینگونه آمده است این دفتر و کتاب به مطالبش به پایان رسید ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده و باقی است و ما می توانیم تنها بعضی از آنها را بیان کنیم و واقعیت موضوع همچنان در حال جریان است و هیچ وقت تمام نمی شود اگر شما عزیزان متن دیگری دارید برای ما در نظرات پایین است بفرست تا در این مطلب قرار بدهیم با اسم شما منتشر کنیم.

جواب بچه ها در نظرات پایین صفحه

نویسنده : این دفتر (کتاب،مطالب) به پایان رسید،ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده و مطالب ناگفته ی زیادی باقی مانده است و فقط ما می توانیم بخش مشخصی از آنچهمی بینید را بیان کنیم.

صدرا : مطالب داستان و حکایات ما خیلی بیشتر از این است که در حجم این دفتر یا کتاب و یا طومار جای بگیرد. به همین دلیل اوراق ما برای نوشتن تمام شده اما مطلب برای نوشتن همچنان وجود دارد. در واقع تعبیر دیگر این ضرب المثل این است که وقت ما تمام شده ولی حرف های زیادی همچنان برای گفتن وجود دارد .

نازلی جگروند : اگر یک دفتر یا کتاب به پایان رسید؛فکر نکنید که درس تمام شده ،به فکر این باش که چقدر حلایت یا شعر ناگفته ی زیادی هنوز باقیست و تمام نشده.

بهاره محمدی : به معنا ان است که این دفتری که حکایتی تویش مینوشتیم تمام شد اما این حکایت هنوز تمام نشده وچیز های زیادی برا گفتن و نوشتن باقی مانده است.

ناشناس : این دفتر (کتاب،مطالب) به پایان رسید،ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده و مطالب ناگفته ی زیادی باقی مانده است و فقط ما می توانیم بخش مشخصی از آنچهمی بینید را بیان کنیم.

فاطمه زهرا : این دفتر به پایان رسید ولی واقعیتاین است که اصل موضوع هنوز تمام نشده ومطالب ناگفته ی زیادی باقی مانده است وفقط ما می توانیم بخش مشخصی از آن چه می بینید را بیان کنیم.

فرناز : این دفتر و کتاب انقدر مطالب مهمی دارد که هیچ گاه تمامی ندارد و هیچ گاه به پایان نمیرسد و اگر گفتند که تمام شده بدانید که این حرف حکایتی است در واقع هیچ گاه این مطالب تمامی ندارد..

نویسنده : این دفتر و کتاب به مطالبش به پایان رسید ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده و باقی است و ما می توانیم تنها بعضی از آنها را بیان کنیم و واقعیت موضوع همچنان در حال جریان است و هیچ وقت تمام نمی شود.

ریحانه قلمبر دزفولی : اگر یک دفتر به پایان رسید فکر نکنید که درس تمام شده به فکر این باش که چقدر حکایت یا شعر ناگفته ی زیادی باقیست وتمام نشده.

نازگل : اگر دفتری به پایان رسد فکر این نباشید اخی درس تمام شد فکر این باشید که چقدر حرف های نا گفته مانده.

هلن : اگر یک دفتر تمام شود فکر این نباشید که درس تموم شده واقعیت این است که هیچ چیز تموم نشده علم مثل اقیانوسی است که ما یک قطره از آن را می دانیم یعنی دفتر که تموم شد فکر نکنید که درس هم تموم شد هنوز چیز های زیادی هست که ما باید بدانیم. 😜

نویسنده : اگر دفتر تمام شود فکر این نباشید که درس هم تموم شده علم مثل اقیانوسی است که ما یک قطره از آن را می دانیم یعنی دفتر که تموم شد فکر نکنید که تموم شده هنوز چیز های زیادی است که ما باید بدانیم لطفا در این روز های کرنایی از خود محافظت کنید و به درس هایتان خوب گوش دهید.

پانیذ فراست : این دفتر به مطالعه به پایان رسیده ولی واقعیت این است که از این بوده موجود تمام نشده و ما می توانیم تنها بعضی از آنها را بیان کنیم و در واقعیت موضوع همچنان در حال جریان است و هیچ وقت تمام نمی شود.

محدثه موسوی : به نظر من یعنی دفتری مطلبی را که در دفتری نوشته ایم دفتر تمام شده(کنایه)ولی هنوز مطلب ناگفته باقی مانده.

ناشناس : این کتاب یا دفتر به پایان رسیده اما حکایت ادامه دارد و داستان در حال جریان است.

مریم : مفهوم این ضرب المثل اینه که انسان هرچه درس خوانده باشد و عالم باشد وقتی هنوز چیزهای زیادی باید بداند و انسان آنقدر عمر نمیکند که تمام چیز هارا براند.

نویسنده : این دفتر و حکایت تمام شد ولی حکایت ها داستان های دیگری است که تمام نشدنی است.

ناشناس : این دفتر کتاب مطالب به پایان رسید ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده و مطالب نا گفته زیاد باقی مانده است و فقط مامیتوانیم بخش مشخصی از ان چه میبینید را بیان میکنیم.

کسری قادرنژاد : این دفتروکتاب به مطالبش که به پایان رسید ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده وباقی است.

فاطمه : اگر دفتری تمام شده در این فکر نباش که یاد گیری به آخر رسیده است کلی کتاب های دیگری باقی مانده است که باید آنها را هم یاد بگیری..

محمدعلی :‌این دفتر کتاب مطالب به پایان رسید ولی واقعیت این است که اصل موضوع هنوز تمام نشده و مطالب نا گفته زیاد باقی مانده است و فقط مامیتوانیم بخش مشخصی از ان چه میبینید را بیان میکنیم.