جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۲۳ کتاب دین و زندگی پایه دهم حکایت مسافری در سفر خود به یک دوراهی رسید با کدام یک از بخش های درس در ارتباط است چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تفاوت انسان و حیوانات و گیاهان زیرا انسان باید خود هدفش را بشناسد و آن را انتخاب کند و بسوی آن گام بردارد.