جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۹۴ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- عادلانه بودن حکومت رسول خدا (ص) و تکیه بر ظلم و جور در حکومت های بنی امیه و بنی عباس.
2- گسترش اندیشه های اصیل اسلامی توسط رسول خدا (ص) و میدان دادن به اندیشه های غیر اصیل و تحیف شده در آن حکومت ها.
3- عمل دقیق به دستورات و احکام الهی توسط رسول خدا (ص) و زیر پا گذاشتن احکام الهی توسط آن حکومت ها.
4- مشی ساده حکومت داری رسول خدا (ص) و مشی اشرافی آن حکومت ها.

سینا حبیبی : رهبری پیامبر بر اساس سادگی و قناعت بود ولی حکومت بنی امیه و بنی عباس بر اساس تجمل و اسراف بود.