جواب فعالیت صفحه ۱۴۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی هایی دارد؟ ویژگی های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام اند؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حکومت جمهوری اسلامی حکومتی الهی است، چون محتوای قوانین این حکومت و کشور بر گفته از قرآن و قوانین اسلامی است و کسی که رهبر آن را بر عهده دارد ولی فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان و شجاع و مدیر است.