جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم خاطره ای از همدلی و یاری رساندن به انسانهای دیگر از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : مانند کمکی که در روز قدس به مردم مظلوم فلسطین می کنیم و یا زمانی که حادثه برای همسایه مان پیش آمده و ما به یاری او میرویم.

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞