جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم خانواده ها برای جبران خسارت های ناشی از حوادث احتمالی چه اقداماتی انجام می دهند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞