جواب فعالیت صفحه ۸۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم خاک چه اهمیتی در زندگی موجودات زنده دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تمام محصولات غذایی انسان و حیوانات از خاک حاصل می شود. حتی پوشاک انسان ها نیز به طریقی به خاک مربوط است ( استفاده از پوست حیوانات). پس در واقع خاک یکی از مهمترین عوامل در زندگی بشر است.