جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان ، با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است. می توانیم خداوند را یاری دهیم.