جواب فعالیت صفحه ۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم نعمت هایی که خداوند متعال به شما داده به خاطر بیاورید سپس در قالب دعا با ذکر این نعمت ها از خداوند تشکر کنید و بگویید برای قدردانی و طاعت از او تصمیم می گیرید چه کارهایی انجام دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بچه ها جوابو بفرستن.

نازنین زهرا : نعمت هایی که خداوند متعال به شما داده به خاطر بیاورید سپس درقالب دعا با ذکر این نعمت ها از خداوند تشکر کنید و بگویید برای قدردانی و اطاعت از او تصمیمم می گیرید چ کارهایی انجام دهید.

عسل : نعمت ها مانند پدرومادر ،بدن سالم،خانواده،خوراک و پوشاک،استعدادو توانایی و…… نتیجه بعد از همفکری بادوستان شکرگزاری از خداوند بزرگ و وتعال و قدر انها را دانسن یعنی احترام به خود و خانواده وانهارا هدر ندادن.