جواب پیشنهاد صفحه ۹۲ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم خداوند چه راهی پیش پای گناهکار قرار داده که راه غذرآوردن را بر او بسته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.