جواب تدبر در قرآن صفحه ۶۸ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد اهمیت این فرمان چقدر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خداوند به پیامبر دستور می دهد آنچه را از خدا دریافت کرده به گوش مردم برساند.
2) این فرمان به قدری اهمیت دارد که عدم بیان آن برابر با انجام ندادن رسالت پیامبر (ص) است.