جواب گفت و گو کنید صفحه ۵۵ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چنین دانش آموزی می داند که هرکس ذره ای کار نیک و یا بد کند نتیجه ی آن را خواهد دید بنابراین سعی خواهد کرد که به همکلاسی های خود نیکی بکند و از بدی کردن به آن ها بپرهیزد.

نویسنده : طوری رفتار کند که در آن روز قیامت-پشیمان و حسرت زده نباشد یعنی در برخورد با آنان از انجام کارهای بد دوری می کند و کار نیک انجام دهد.

نویسنده : سعی خواهد کرد که با همه خوش رفتار باشد و همواره در پی کمک به همکلاسی ها وانجام کار های خوب خواهد بود و هیچ گاه حقی را از هم کلاسی های خود ضایع نخواهد کرد.

نویسنده : هر دانش آموزی که به خدا وجهان آخرت ایمان دارد وظایفی هم دارد که در اخلاق خود با دیگران باید به آنها عمل کند.

غزل :‌با نیکی و مهربانی رفتار می کند و از آدم هایی که کار های زشت و ناپسند می کنند دوری می کند و آنها را هم با خود به راه راست میبرد.