جواب فعالیت در خانه صفحه ۳۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم خصوصیات مثبت و نقاط ضعف خود را در جدول زیر بنویسید منفی قوت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

امین : حسودبودن را دوست ندارم، انسان بادل و جرئتی هستم، از تشویق دیگران خوشحال میشوم.

نویسنده : نقاط مثبت: به خود و دیگران احترام میگذارم. نقاط ضعف: انقدر درگیر مدرسه و درس میشوم که گذر زمان فراموشم میشود.