جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) انسان رنگ و بوی صفت الهی را به خود می گیرد. ب) موجب خشنودی خداوند می شود. ج) انسان از رحمت بیشتر الهی بهره مند می گردد. د) انسان را در میان مردم عزیز و سربلند می سازد.