جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم خطرناکترین سلاح دشمن در جنگ علیه انقلاب اسلامی ایران چیست؟ توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جنگ نرمی ا شبیخون فرهنگی آنان بخوبی دریافته اند که جنگ های نظامی علاوه بر هزینه های بسیار زیاد باعث نفرت ملت ها نیز می گردد و این مساله ادامه کارشان در کشورهای دیگر را مشکل می کند. به همین دلیل آن ها برای به زانو در آوردن ملت ها، راهکار جدیدی به نام شبیخون فرهنگی را در پیش گرفته اند.

وحیدی : جنگ نرم یا همان شبیخون که کشور های قدرتنمد با استفاده از درگیر کردن ذهن مردم کشور مورد نظر و ایجاد تهاجم فرهنگی معولا پیروز میدان میشوند و مانند جنگ سخت نیست که تلفات بدهند و باعث بد نام شدن کشورشان شود.