معنی و خلاصه صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۶ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم معنی و خلاصه روان خوانی آذرباد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

الهه محمدی : شخصیکه مانند دیگران رفتار کردن را دوست ندارد..

نویسنده :‌در اینجا مرغ ها افکار خود را به ارامی وبدون سروصدا به یکدیگر انتقال می دهند وآذر باد نیز از این فن استفاده می کرد.

نویسنده :‌در اینجا مرغ ها افکار خود را به ارامی وبدون سروصدا به یکدیگر انتقال می دهند وآذر باد نیز از این فن استفاده می کردة.