جواب خودارزیابی صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد او را دید که با وثار تمام ایستاده و به او می نگرد سپس با یکدیگر آشنا شدند.