جواب فکر کنید صفحه ۲۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم چکش خوار بودن فلزات بر اساس ساختار اتمی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فلز خالص ساختار اتمی آن به گونه ای است که در اثر ضربه لایه های اتمی به راحتی روی هم می لغزند و باعث شکل پذیری و تغییر شکل فلز می شود ولی در ساختار آلیاژها وقتی اتم های ماده دیگر وارد به آن اضافه می شود در لابه لای اتم های فلز پخش می شوند و در صورت وارد شدن ضربه لایه ها نمی توانندبه را به راحتی روی هم بلغزند و آلیاژ سختی بیشتری می یابد و بر شکل پذیری آن کاسته می شود.