جواب خوانش و فهم صفحه ۵۷ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم جواب خوانش و فهم درس هفتم همه از خاک پاک ایرانیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

در بیت گر رسد دشمنی برای وطن جان و دل رایگان بیفشانیم واژه دشمنی با چه آهنگی خوانده می شود چرا ؟
چرا در بیت سوم عنوان شده است که یادگار قدیم دورانیم ؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مریم شریفی : جواب سوال اول:بهتر است با اهنگ تند وحماسی و به حالت خشمناک خوانده شودتا تنفر ما را به دشمن برساند.
جواب سوال دوم:چون ایران از دوران های قدیم نشانه های زیادی دارد وکشوری کهن وقدیمی است.