جواب خوانش و فهم صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان بخوان و حفظ کن جواب خوانش و فهم بال در بال پرستوها از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. شاعر چه ویژگی هایی برای «سوار سبزپوش» بیان کرده است؟
2. منظور شاعر از «فواره ی گنجشک ها» چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. الف) جامعه ای از عطر نرگس ها به تن کرده است. ب) شالی از پروانه ها بر روی دوش دارد.
2. دسته و گروه گنجشک ها.