جواب خوانش و فهم صفحه ۷۷ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم خوانش و فهم شعر سرای امید بخوان و حفظ کن از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. این شعر، کلید موفقیت و سربلندی ملت را چه می داند؟
2. شعر را هم صدا هم نوا هم آوا بخوانید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اتحاد.