جواب خودارزیابی صفحه ۵۵ کتاب ادبیات فارسی هشتم جواب خودارزیابی درس هفتم آداب نیکان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت، چه بود؟
2- در زندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟
3- به نظر شما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی، چه هنگامی است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- در خوردن اصل آن است که لقمه حلال باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب تاریکی دل شود. در سخن گفتن نیز باید اوّل، دل، پاک باشد و نیّت درست باشد و آن گفتن برای رضای خدا باشد وگرنه سکوت و خاموشی بهتر و نیکوتر باشد و در آداب خواب، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکرحق باشی تا به خواب روی.
2- استفاده از فناوری های پیشرفته هرچه که ما را کمک می کند، امّا اگراز آن ها درست استفاده نشود همان قدر که کمک می کند ما را تهدید هم می کند. استفاده نا به جا و نسنجیده از امکاناتی که فراهم آمده است. شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق، رهاورد تمدّن ماشینی و علم زده غرب است .
3- زمانی که از شخص سؤالی پرسیده می شود جواب دهد و هنگامی که دیگران شخن می گویند و از او سؤال نشده است.