جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم جواب خودارزیابی درس هفدهم راه خوشبختی از سایت نکس لود دریافت کنید.

1- شکسپیر، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
2- این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟
نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
3- به نظر شما، راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود .
2- برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر درازتر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.
3- 1) داشتن هدف 2) برنامه ریزی 3) استفاده از تجربه دیگران 4) تفکر در احوال گذشتگان 5) انتخاب آگاهانه 6) تلاش برای رسیدن به هدف پ1ٹ3) امید جهت رسیدن به هدف.