جواب خودارزیابی صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم جواب خودارزیابی درس هفدهم شازده کوچولو از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟
2. چرا شازده کوچولو، شمارش ستارگان را برای کارفرما، بی فایده می دانست؟
3. چرا روباه، دوست داشت اهلی شود؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. یک روز صبح وقتی از خواب بیدار شد او را دید که با وثار تمام ایستاده و به او می نگرد سپس با یکدیگر آشنا شدند.
2. زیرا نه او می توانست برای آن همه ستاره (دارایی و ثروتش) کاری کند و نه آن ها برای او سود و فایده ای داشتند.
3. خود روباه در این باره می گوید: زندگی من یکنواخت است. ولی تو اگر مرا اهلی کنی، زندگی من چون خورشید خواهد درخشید. آنگاه صدای پایی آشنا خواهم شد که با صدای پای دیگران تفاوت خواهد داشت؛ صدای پای دیگران مرا به لانه فرو خواهد راند؛ ولی صدای پای تو همچون نغمه موسیقی مرا از لانه بیرون خواهد کشید.

ساغر :‌۱. خلبان با صدایی نازک و عجیبی بیدار شد و وقتی نگاه کرد ادمکی را دید که به او نگاه میکند سپس با او دوست شد
۲. زیرا حداقل شازده کوچولو برای دارایی هایش سودمند و مفید بود و انهاهم برای شازده کوچولو همینطور اما نه کارفرما برای ستاره ها سودی داشت نه ستاره ها برای کارفرما سودس داشتند
۳. زیرا روباه خیلی تنها بود و دوست داشت که حداقل یکی باشد که مسئول او باشد مثل شازده کوچولو.